Historien

Historien berättas i ett antal häften, artiklar ur årsböcker och i olika bildspel. De flesta publicerade på denna sida. Vill du ha något i tryckt form så kan vi ordna det mot ersättning för tryckkostnad puls porto.

Infoblad

Vi ger ut ett infoblad, Radiohistoria i norr, som vi distribuerar gratis via e-post till intresserade.

Utställningar

På Försvarsmuseum i Boden finns en permanent utställning om radions första tid i norr. Se den!

Vandringsutställning

En vandringsutställning om radions barndom, producerad av Norrbottens Museum, visas nu på olika ställen i Norrbotten.

Om oss

Vi har under hela vår yrkesverksamma tid arbetet med distribution av radio och TV dels inom Telverket och dels inom Teracom AB. Med hjälp av våra kunskaper, historiska dokument och foton mm är vår avsikt att beslriva radions och TV:ns framväxt i norr i form av ett antal häften,artiklar och föredrag.