Artiklar i årsböcker

Läs de artiklar i olika årsböcker som vi har publicerat i samarbete med olika förlag.

Artiklar i årsböcker

Om oss
Vi har under hela vår yrkesverksamma tid arbetet med distribution av radio och TV dels inom Telverket och dels inom Teracom AB. Med hjälp av våra kunskaper, historiska dokument och foton mm är vår avsikt att beslriva radions och TV:ns framväxt i norr i form av ett antal häften,artiklar och föredrag.