Kontakta oss

Bengt Lundberg

  • 070-930 15 50
  • 0920-221 280
  • radiohistoria.norr@gmail.com
Bob Jacobsson
  • 073-710 07 49
  • 0920-221 155
  • radiohistoria.norr@gmail.com

 

Om oss
Vi har under hela vår yrkesverksamma tid arbetet med distribution av radio och TV dels inom Telverket och dels inom Teracom AB. Med hjälp av våra kunskaper, historiska dokument och foton mm är vår avsikt att beslriva radions och TV:ns framväxt i norr i form av ett antal häften,artiklar och föredrag.