Om oss

Vi har under hela vår yrkesverksamma tid arbetet med distribution av radio och TV dels inom Telverket och dels inom Teracom AB. Med hjälp av våra kunskaper, historiska dokument och foton mm är vår avsikt att beslriva radions och TV:ns framväxt i norr i form av ett antal häften,artiklar och föredrag.

Vi arbetar ideellt och tillhandahåller våra alster till självkostnadspris till radiohistoriskt intresserade. Vi är intresserade om du har något att berätta om radions första tid här eller har foton eller annat från den tiden.

Vi är: Bengt Lundberg Luleå och Bob Jacobsson Stockholm.

 

Om oss
Vi har under hela vår yrkesverksamma tid arbetet med distribution av radio och TV dels inom Telverket och dels inom Teracom AB. Med hjälp av våra kunskaper, historiska dokument och foton mm är vår avsikt att beslriva radions och TV:ns framväxt i norr i form av ett antal häften,artiklar och föredrag.