Radiohistoria i norr

Här kan du läsa samtliga skrifter och artiklar som är relaterade till radiohistoria i norr. Tryck på länken för att läsa mer.

 

Artiklar i årsböcker

De första radiostationerna i norr

 Övriga radiohistoria

Om oss
Vi har under hela vår yrkesverksamma tid arbetet med distribution av radio och TV dels inom Telverket och dels inom Teracom AB. Med hjälp av våra kunskaper, historiska dokument och foton mm är vår avsikt att beslriva radions och TV:ns framväxt i norr i form av ett antal häften,artiklar och föredrag.